Thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Thành lập Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Đây là Hội Bảo vệ quyền của người biểu diễn (diễn viên, ca sĩ, nhạc công... thuộc đối tượng quyền liên quan) đầu tiên thuộc lĩnh vực âm nhạc ở Việt Nam.

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1813 của Bộ Nội vụ ngày 1/12/2015, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, nhằm tập hợp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển âm nhạc Việt Nam. 

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. (Ảnh: Ngọc Ngà)

Tổ chức này cũng sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, chống các hành vi xâm phạm quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn; chống lại các hành vi xâm phạm quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn; hỗ trợ phát hành để đưa tác phẩm đến với công chúng một cách dễ dàng…

Hội sẽ thúc đẩy và tham gia tư vấn lĩnh vực bản quyền và các chính sách liên quan với các cơ quan nhà nước, hợp tác với các tổ chức tương ứng của quốc tế trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc. Trước mắt, trụ sở Hội được đặt tại 66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Hiện nay Hội đã có 130 hội viên.

Tại Đại hội lần thứ nhất, Hội đã bầu ra Ban chấp hành, trong đó Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa được bầu làm Chủ tịch.

Theo VOV


Posted in: Tin tức - Sự kiện